Mr. Th.C. van Sloten

Voorzitter Bezwaaradviescommissie

Geboren in Appingedam op 10 mei 1952

Opleiding

Nederlands Recht (publiekrechtelijke richting),  Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Jurist bij de Raad van State, stafafdeling voor de geschillen van bestuur

Raadsheer/vice-president bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht

Staatsraad/lid van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van het generaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland

Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep

Secretaris van de stichting De Nederlandse Magische Unie

Secretaris van de stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg