Ir. M.A.M. Beljaars

Lid van de Bezwaaradviescommissie

Geboren in Lage Zwaluwe op 21 december 1947 

Opleiding

Civiele Techniek aan de TU Delft 

Loopbaan 

Rijkswaterstaat, directie Zuiderzeewerken, hoofd van de Hoofdafdeling Wegen en Oeververbindingen; tevens plv. HID
Rijkswaterstaat, Bouwdienst, hoofd van de hoofdafdeling Droge Infrastructuur en plv. HID
Rijkswaterstaat, Hoofdingenieur Directeur van het Rijksinstituut voor Kust en Zee
Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor, directeur Uitvoering, lid van de hoofddirectie RWS

Huidige nevenactiviteiten

Vanaf januari 2005. Directeur/eigenaar BVM-Advies BV
Zelfstandig adviseur voor:

Technisch inhoudelijke zaken in GWW
Organisatie-en managementvraagstukken
Bouwgeschillen ( mediation, arbitrage)