Bezwaaradviescommissie

Het IMG heeft een onafhankelijke Bezwaaradviescommissie met een eigen voorzitter en commissieleden. De Bezwaaradviescommissie stelt haar eigen reglement vast. Het IMG kan bij een bezwaar aan de Bezwaaradviescommissie om advies vragen over het op het bezwaar te nemen besluit. De Bezwaaradviescommissie bestaat uit in totaal zes leden.

Commissieleden

    •    De heer mr. Th. C. van Sloten (voorzitter)
    •    De heer ir. M.A.M. Beljaars
    •    De heer mr. R.C. Verschuur
    •    De heer mr. W. van de Wetering
    •    Mevrouw mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen
    •    De heer ing. J. van Dijk