Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

Bezwaaradviescommissie

Het IMG heeft een onafhankelijke Bezwaaradviescommissie. De Bezwaaradviescommissie stelt haar eigen reglement vast. Het IMG kan bij een bezwaar aan de Bezwaaradviescommissie om advies vragen over het op het bezwaar te nemen besluit.

Commissieleden