Bezwaaradviescommissie

Wij kunnen bij de afhandeling van uw bezwaar advies vragen aan de bezwaaradviescommissie. Dat doen we in zaken die vanuit juridisch of bouwkundig oogpunt ingewikkeld of erg groot zijn. De bezwaaradviescommissie is onafhankelijk. Het is geen onderdeel van het IMG. Het heeft daarom ook een eigen logo.

Werkwijze

De bezwaaradviescommissie heeft een eigen reglement en kiest zelf welke stappen nodig zijn om tot een advies te komen. Als wij de bezwaaradviescommissie om advies vragen, dan laten wij u dat weten.

De bezwaaradviescommissie neemt contact met u op om u uit te nodigen voor een hoorzitting. Het kan zijn dat de commissie daarvoor meer informatie aan u vraagt. Of dat zij een deskundige vraagt om nader onderzoek te doen.

De beslistermijn van de procedure bij de bezwaaradviescommissie is maximaal 18 weken, maar verlenging is onder omstandigheden mogelijk. Daarnaast wordt de beslistermijn opgeschort (stilgezet) zolang uw bezwaarschrift niet compleet is en wij u om aanvulling hebben gevraagd.

Hoorzitting

In bijna alle bezwaarzaken wordt u als aanvrager uitgenodigd voor een hoorzitting. Dit is vaak een hoorzitting via videoverbinding. Maar u kunt ook uitgenodigd worden op locatie. Dit gebeurt vaak bij complexere zaken. Wij hebben de voorzitter van de bezwaaradviescommissie gevraagd hoe een hoorzitting in zijn werk gaat.

Wie zijn er aanwezig bij een hoorzitting?
“Vanuit de bezwaaradviescommissie zijn meerdere mensen aanwezig: een voorzitter (jurist), een technisch lid en een secretaris. Vaak nodigen wij ook een onafhankelijke deskundige uit. En een vertegenwoordiger van het IMG. Deze mensen hebben allemaal een eigen specialiteit.

Het zijn best veel mensen. Maar we vinden het belangrijk dat we bij iedereen de juiste informatie kunnen ophalen. Ook bij de bezwaarmaker. Daarom hopen wij dat de bezwaarmaker zelf aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om met hem in gesprek te gaan. Hij kent de situatie toch het beste. Maar een bezwaarmaker mag zich ook laten vertegenwoordigen. Een aanvrager mag altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een adviseur. Of een bekende, waarvan hij het fijn vindt dat die persoon aanwezig is.”

Hoe kan een bezwaarmaker zich voorbereiden?
“Ik kan me voorstellen dat het voor een bezwaarmaker best spannend is. Het is ook een formele aangelegenheid. En je wilt een duidelijk verhaal vertellen, met goede argumenten komen. Daarom raad ik bezwaarmakers aan om de punten op te schrijven die zij graag willen noemen of vragen. Dit kan goed helpen bij hun verhaal. Als ze dit meenemen naar de hoorzitting, voorkomen ze dat ze punten vergeten.”

Wat kan een bezwaarmaker verwachten?
“Bij een hoorzitting op locatie moet een bezwaarmaker zich eerst melden bij de balie. Daarna wordt hij opgehaald door de secretaris. Bij een digitale hoorzitting sluiten we aan via een videoverbinding.
Als iedereen binnen is, doen we een voorstelronde. Zo weet de bezwaarmaker precies wie er allemaal bij zijn.
Tijdens de hoorzitting bespreekt de voorzitter de punten van het bezwaarschrift. Op alle punten mogen de aanwezigen een toelichting geven. Waar nodig stellen wij vragen aan de bezwaarmaker, de deskundige of een andere aanwezige.”

Wat gebeurt er na de hoorzitting?
“Na de hoorzitting maken we een verslag. Daarin staat alles wat is besproken. Daarna bespreken we met elkaar wat het advies moet worden. Het kan ook zijn dat we eerst nog aanvullende vragen stellen aan de deskundige. Als dat zo is, informeren we de bezwaarmaker en het IMG daarover.”

Het advies

Als de bezwaaradviescommissie voldoende informatie heeft, maakt ze haar advies. Het advies wordt naar ons gestuurd. Vervolgens nemen wij een beslissing op uw bezwaar. U ontvangt deze beslissing van ons per brief. Bij deze brief zit ook het advies van de bezwaaradviescommissie en eventueel het verslag van de hoorzitting. 

Commissieleden

 • Stef van der Kolk (voorzitter)
 • Wouter van de Wetering
 • René Verschuur
 • Marie van Emden - Geenen 
 • Henk van Leeuwen
 • Maatje Parkins-de Vin 
 • Jacques van der Hulst
 • Gerrit Ham
 • Henk Lubberdink
 • Theo Groeneveld
 • Jan van Dijk
 • Jan van der Windt 
 • Niko Poolen 
 • Rob Moritz
 • Frans van der Linde