Hoe werkt het?

Stap 1: een AOS-melding doen

U heeft een AOS-melding gedaan via onze website of via de telefoon. Of een zaakbegeleider van het IMG heeft dat voor u gedaan. In de hier volgende stappen leest u wat u van ons kunt verwachten.

Stap 2: Eerst telefonisch contact

Ons AOS-team neemt telefonisch contact met u op. Samen bespreken we de situatie en het AOS-team maakt een eerste inschatting. Bij verreweg de meeste AOS-meldingen maken we een afspraak om bij u langs te komen. Er volgt binnen uiterlijk 48 uur een AOS-inspectie.

Stap 3: De AOS-inspectie

We komen bij u thuis voor een AOS-inspectie. We geven een gespecialiseerd bureau hiertoe opdracht. Een van onze bouwkundig adviseurs is hierbij. We stellen vast of er sprake is van een acuut onveilige situatie.

Stap 4: Wel acuut onveilig?

Tot dit moment is er sprake geweest van een mogelijk acuut onveilige situatie. Als het daadwerkelijk acuut onveilige blijkt te zijn, dan stelt de bouwkundig adviseur van het IMG de vervolgstappen in werking.

Stap 5: Plan van aanpak

Er wordt ter plekke in overleg met u als eigenaar een plan van aanpak opgesteld. De bouwkundig adviseur zorgt dat een aannemer dit zo snel mogelijk uitvoert na de AOS-melding.

Stap 6: Preventieve maatregelen

We nemen maatregelen die de onveiligheid direct wegnemen. Het gaat om een tijdelijke oplossing. Denk daarbij aan het plaatsen van muurankers, soms wordt er gestut, soms wordt een gebouw deels of zelfs geheel gesloten.

Stap 7: Doorgeven aan gemeente

Als er sprake is van acute onveiligheid geven we dat altijd aan de gemeente door. En we vragen u of we de melding mogen doorgeven als er geen sprake is van acute onveiligheid. In de meer ernstige situaties is overleg met de gemeente nodig voor het nemen van maatregelen, zoals bij een evacuatie.

Stap 8: Een AOS-inspectieverslag

Of uw situatie nu wel of niet acuut onveilig was, u krijgt altijd een AOS-inspectieverslag. Daarin staat de beoordeling en een eventueel advies van de bouwkundig inspecteur. Dat is wel zo duidelijk.